Kjent og elska
HelgeGodtNytt til 3.sundag i påsketida - Joh.10,11-15

Kjent og elska

Publisert 25. April 2020
Det blei ikkje fulle hus til konfirmasjon og fest denne våren. Dessverre. Men helsinga frå Jesus er ikkje utsett. Han har noko viktig han vil vera for oss. Både i fest og i kvardagar som fekk lite fest over seg.

11 Eg er den gode gjetaren. Den gode gjetaren set livet til for sauene. 12 Men leigekaren, som ikkje er gjetar og ikkje eig sauene, han lèt sauene vera og rømmer når han ser ulven koma. Og ulven herjar mellom dei og jagar dei frå kvarandre. 13 For han er leigekar og har ikkje omsorg for sauene. 14 Eg er den gode gjetaren. Eg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og eg kjenner Far. Eg set livet til for sauene.

Me tek ansvar for oss sjølv og dei andre!
I desse dagane gjer me det så sterkt at til og med konfirmasjonsfestane må utsetjast.  Russen må venta.  Folkehøgskuleåret får ikkje knalla til med skikkeleg avslutning og ha det. Nå veit me det med heile skrotten.  Kva det kan innebera å ta ansvar for oss sjølv og andre.  På godt og på vanskeleg.

I bibelteksten som skulle ha vore til unge i kvite kappar og folk i bunad og dress, handlar det også om ansvar.  Ei helsing frå Jesus.  At han tek ansvar for oss.  Både i fest og i kvardagar som fekk lite fest over seg. Han seier noko han vil vera for oss:

«Eg er den gode gjetaren. Den gode gjetaren set livet til for sauene». 
Jesus elskar.  Du er elska.  Så høgt at den gode gjetaren set livet til for alle sine. 

Høgt elska
Jesus er ikkje ute etter å verva deg til si sak eller til sin organisasjon.  Han elskar deg.  Så høgt at han vil berga deg.  Når du er meir ulv enn lam – for det er me rett som det er - vil han tilgje og gje ny start.  Når du vert lokka og blinda så du ser og høyrer for mykje på dårlege veiledarar, vil han vera idealet ditt.  Det er større og viktigare å setja andre før seg sjølv.  Det gjev ei djupare glede.  Jesus sette rett og slett livet til.  Slik vil han vera frelsaren din og tilgje. Slik vil han vera vegviseren din, gje deg håp og gode verdiar å leva etter.

Fullt ut kjent
Og så kjenner han deg. «Eg kjenner mine, og mine kjenner meg.»
Kvar einaste ein av oss er kjent av Jesus.  Med alt som bur i oss, med alt som har gjort oss til dei me er.  Med alt me bekymrar oss for og gled oss over.  Du er kjent. Og du er elska.  Det gode ansvaret tek han for deg.  For mange av oss gjev det ein himmel over livet som gjer det viktigare og lettare å ta ansvar for seg og andre. Same kva det er, same kor krevande dagane er!

Bøn
Evige Gud og skapar, du har gitt oss livet i gåve.
Jesus, du elskar oss som vi er
og kjenner vår glede og smerte, håp og sakn.

Hjelp oss å følgja deg.
Lær oss å ta ansvar for oss sjølv og andre,
Også når me må ta ansvar ved å halda avstand.

Ver nær hos alle unge som har fått viktige deler av livet sitt på vent.
Me bed for heile verda si framtid.
Gje alle som er unge tru, håp og kjærleik i blikket sitt.

Arkiv alle preiker
Eit bål for framtid
Bålpannegudsteneste Kristi forklaringsdag 2021 - 2.Mos.3,1-6
Eit bål for framtid
Plutseleg ein dag brenn det eit bål. I det triste livet. Ikkje i ei bålpanne, men i ein busk.  Og busken brenn ikkje opp slik som ved elles gjer.  Kva er dette?
LES MEIR Publisert: 08. Februar 2021
Å leva er håp
Kveldsgudstenesteserie om håp 24.01.2021 - Johannes 9,1-7 + 35-38
Å leva er håp
Eit mønster i evangeliet. Håpet sitt mønster. Jesus sitt. Medmenneske sitt. Kva nå? Kva vil du gjera, Gud? Kva vil du eg skal gjera? Å leva er håp. Og Jesus og håpet er venner.
LES MEIR Publisert: 25. Januar 2021
Kven er han?
Kristi openberringsdag 2021 - Lukas 2,40-52
Kven er han?
Foreldre tok han med til religiøse høgtider. Slikt kan setja djupe spor. Foreldre som tek ungar med der det kan skje. Tommel opp for trusopplæring. Men i dette tilfellet...
LES MEIR Publisert: 04. Januar 2021
Lyset i mørkret
Juledag 2020 - Johannes 1,1-14
Lyset i mørkret
Spør me: Kvifor Gud? Kvifor grip du ikkje inn og ryddar opp i alt elendig og vondt? Jesu føderom svarar: Det er bare kjærleiken som kan gje varig endring og fred. Bare lyset som overvinn mørkret.
LES MEIR Publisert: 26. Desember 2020
Er det nå det skjer?
1.sundag i adventstida 2020 - Lukas 4,16-22
Er det nå det skjer?
Wow! Ein profeti realisert. Lengsler oppfylt. Nådeår frå Herren. Er det nå det skjer? Det me drøymer om og lengtar etter. Her? Med oss?
LES MEIR Publisert: 30. November 2020
OM PRESTEN SI VERD...
Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet.

Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.

- Stein Ødegård

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone