Misjon

Sendt av Gud til byen og verda

Me tenkjer at me er sendt av Gud til byen og verda. Me ønskjer å vera lys og salt i kvardagslivet sin relasjonar der me bur og arbeidar. Brynekyrkja ønskjer å støtta og læra gjennom misjonsprosjekt i andre deler av verda. Me har mange misjonsforeningar og enkeltmedlemmer som har stort engasjement for misjon.

Lokalt ønskjer me særleg å nå barnefamiliar med eit familieretta gudstenestefellesskap.

Globalt er me engasjert i misjonsprosjekt, knytta til samarbeidsavtalen SMM – samarbeid menighet og misjon.

Nedanfor finn du presentasjon av våre misjonprosjekt:

- FOKUS MIDTØSTEN /// NMS

- TYRKIA /// Stefanusalliansen

Ønskje du å gje ei gåve til eit av prosjekta finn har du moglegheit til det HER.

Våre prosjekter
FOKUS MIDTØSTEN
Det Norske Misjonsselskap - Fokus i Midtøsten
FOKUS MIDTØSTEN
Midtøsten er i moderne tid blitt stadig mer lukket for det kristne budskapet. Gjennom støtte til bl. a. kristen mediasatsing og menneskerettighetsarbeid er vi med på å tenne håp. NMS har vært engasjert i Midtøsten siden 1990. Brynekyrkja støtter tre ulike prosjekt NMS har i Midstøsten.
Les mer Publisert den 2016-02-09
Antalya Evangelical Church i Tyrkia
«Budskapet om tilgivelse og kjærlighet har jeg ikke møtt noe annet sted.»
Les mer Publisert den 2018-02-08
Aktuelt om våre prosjekt
Eg sit på flyet heim frå Tyrkia der SAT-7 har hatt si årlege nettverksamling.
Les meir | 04. Mai 2018
Pilegrimsvandring i Israel 20.-27. mai 2017
Reiseleiarar er Inger Bakke Berge og Arne Berge (tidlegare sokneprest i Bryne). Turgruppa skal gå fire dagar til fots i Galilea, på «Jesus trail».
Les meir | Bjørn Inge Hauge | 13. Februar 2017

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone