Den norske kyrkja

Dei fleste nordmenn (ca. 78 %) tilhøyrer Den norske kyrkja, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kyrkja sine ritualer og høgtider.

Den norske kyrkja er eit evangelisk luthersk kyrkjesamfunn.

Dei fleste nordmenn (ca. 78 %) tilhøyrer Den norske kyrkja, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kyrkja sine ritualer og høgtider. Kvart år vert det heldt 67000 gudstenestar i 1600 kyrkjer i dei 1260 kyrkjelydane.

Den norske kyrkje er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1260 sokn. Brynekyrkja er ein del av Jæren prosti i Stavanger bispedømme.

Kvart bispedømme leies av ein biskop og eit bispedømmeråd. På lokalplanet er det eit råd for kvart sokn. Les meir om organiseringen av Brynekyrkja i menyen i venstremargen og på kyrkja.no

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone