Bryne sokneråd

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet. Det er soknerådet som opptrer på vegner av soknet dersom ikkje anna kjem tydeleg fram i lova eller har heimel i lova.
 

MEDLEMMER 2015 - 2019

Sokneprest Stein Ødegård
Saksbehadlar Elisabeth S. Obrestad
Dagleg leiar Bjørn Inge Hauge

Ola Undheim | Leiar         
Kjell Ragnar Thu | Nestleiar
Leif Christian Harboe | Kasserar
Olaug Bekkeheien | Sekretær
Inger Bakke Berge | Medlem
Steinar Espevik | Medlem
Hilde Hanevik | Medlem
Stein Arild Boi Pedersen | Medlem

1.varamedlem: Brit Signe Fuglestad
2.varamedlem: Alemayehu Fantahun
3.varamedlem: Brit Frøyland
4.varamedlem: Aasa Braut

Les meir om soknerådet sin funksjon på kyrkja.no

Relaterte dokumenter

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone