Tilsette
Stein Ødegård Sokneprest
Kontakt e-post: stein odegaard
Mobiltelefon: +47 911 57 105
Bjørn Inge Hauge Kyrkjelydsutviklar
Kontakt e-post: bjorn inge hauge
Mobiltelefon: +47 481 27 481
Elisabeth Skartveit Obrestad Sekretær | Bryne sokneråd
Kontakt e-post: elisabeth obrestad
Mobiltelefon: +47 475 02 080
Ingfrid Time Nærland Kateket
Kontakt e-post: itn
Mobiltelefon: +47 401 67 222
Marion Lende Kyrkjelydspedagog
Kontakt e-post: marion lende
Mobiltelefon: +47 904 16 888
Johannes Kleppe Kyrkjelydsmedarbeidar
Kontakt e-post: johannes kleppe
Mobiltelefon: +47 951 42 602
Mari Ask Helland Trusopplærar
Kontakt e-post: mari ask helland
Mobiltelefon: +47 922 67 251
Marit Høie Hetland Diakon | Bryne
Kontakt e-post: diakon
Mobiltelefon: +47 488 96 919
Gunhild Edit Lande Kyrkjetenar/vaktmester/reinhald
Kontakt e-post: gunhild lande
Mobiltelefon: +47 481 07 062
Per Olav Egeland Kantor
Kontakt e-post: per olav egeland
Mobiltelefon: +47 900 18 708
Leif Andenes Klokkar
Mobiltelefon: +47 909 93 176
Kjell Børge Tjemsland Prost
Kontakt e-post: kjell borge tjemsland
Mobiltelefon: +47 416 38 048
Gunnar Bjorland Stone Kyrkjeverje | Time- | Vikariat
Kontakt e-post: gunnar stone
Mobiltelefon: +47 962 32 582
Olav Vegard Søyland Kyrkjeverje | Time | Sykmeldt
Kontakt e-post: olav vegard soyland
Mobiltelefon: +47 909 42 304
William Mikalsen Kyrkjelydsmedarbeidar
Kontakt e-post: wmikalsen

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone