Kulturtilbod i Brynekyrkja

Bryne kyrkje har god akustikk, nytt lydanlegg og er godt eigna til konsertar. Me ønskjer at kyrkja skal framstå med låge tersklar slik at mange ønskjer å bruka kyrkja til kulturopplevingar og arrangement.


Ta kontakt med oss med forespørslar, idear og spørsmål:

 

 • Ønskjer du å arrangera ein konsert eller samarbeida om konsert/kulturprogram?

  - Kontaktperson for konsertsamarbeid: Kantor Per Olav Egeland

  - Kontaktperson for utleige: Dagleg leiar/kyrkjelydsutviklar Bjørn Inge Hauge

 

 • Ønskjer grupper omvisning i kyrkjerommet og/eller ei meditativ oppleving med tekst og musikk til glasmaleriet?

  - Kontaktperson: Stein Ødegård

 

 • Blandakoret Jærklang øver fast i kyrkja og tek gjerne opp nye medlemmer.

  - Kontaktperson: Oddny Underhaug

Kontakt oss

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone