Å bli sett frå ein opna himmel
Kveldsgudsteneste med tema "Ung i Time". Joh.1,47-51. Mikkelsmesse 29.09.2018

Å bli sett frå ein opna himmel

Publisert 30. September 2019
Livet skal ikkje vera ein sånn klatrestige! Den kristne trua er det i alle fall ikkje. Gud har noko betre for oss enn slitsomt strev. Dei som trur, skal sjå himmelen opna.

47 Jesus såg Natanael koma gåande mot seg og sa: «Sjå, der er ein ekte israelitt, ein som er utan svik.» 48 «Kvar kjenner du meg frå?» spurde Natanael. Jesus svara: «Eg såg deg då du var under fikentreet, før Filip ropa på deg.» 49 Då sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Son, du er Israels konge.» 50 «Trur du fordi eg sa at eg såg deg under fikentreet?» spurde Jesus. «Du skal få sjå større ting enn det.» 51 Og han sa: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal sjå himmelen opna og Guds englar gå opp og gå ned over Menneskesonen.»

På 5 vers i starten av Johannesevangeliet kom ordet «sjå» 6 gonger.  Dei 6 gongene fortel om 2 syn, 2 ting å sjå.

Det eine er å sjå ein enkelt person slik at han verkeleg vert sett.
Det andre er å sjå himmelen opna. 
Og då kan me lura:  Er dette to forskjellige ting, eller 2 sider av same sak, 2 syn som høyrer i hop? Å verkeleg sjå ein person, å faktisk sjå himmelen opna.

Det siste først:  «De skal sjå himmelen opna,» seier Jesus, «og Guds englar gå opp og gå ned over Menneskesonen.»  Altså det som Jesus kallar seg sjølv.

Jakobsdraumen
Dette liknar grueleg på ein annan bibeltekst for denne dagen, 29.september. Englane sin dag. Mikkelsmesse. I den første boka i Bibelen, i 1.Mos.28,12, er det fortalt: «Då hadde Jakob ein draum:  Sjå, ein stige var reist på jorda, og toppen nådde opp til himmelen. Og sjå, Guds englar gjekk opp og gjekk ned på han

Ser de det føre dykk?  Stigen til himmelen.  Kan de sjå at den ikkje er ei klatregreie for folk?  Jakob ser englar, ikkje folk på stigen mellom jord og himmel.  Han ser våre gode, usynlege hjelparar og Gud sine utsendingar og tenarar når noko viktig skal henda på jorda.

Draumkvedet
Seinare i gudstenesta skal me få høyra ein annan draum. Sungen i takk til klokkaren me har fått ha i Brynekyrkja i 40 år! Draumkvedet heiter sangen. Ein av dei eldste i Norge. Om Olav Åsteson som sovna på julafta og vakna trettandagen. I draumen hadde han sett det viktige om livet i himmelen og livet på jorda. Om den store kampen.  Å sjå og nå inn i himmelen.  Å sjå korleis eg skal leva slik at eg ser det enkelte mennesket. 

Jesus fortel i dag om akkurat det same som Jakob sin draum, om det som er vegen mellom himmel og jord.  Men han fortel ikkje om stigen.  Stigen er bytta ut med Menneskesonen, med han sjølv.  Den einaste stigen er han!  Han viser til seg sjølv. Det er han som er forbindelsen mellom himmelen og jorda – i hop med englane.

Ung i Time
Mange unge i Time vil streva med sin eigen klatrestige.  Den handlar om eg er god nok i det eg får til, i det eg faktisk presterer, eller slik eg presenterer meg overfor andre.  Det er mange trinn på den stigen.  Usikre trinn.  Slitsomme. Nokre ganske farlege.  Nokre uærlege. Nokre som krev at me klatrar forbi andre, eller faktisk trør dei ned.

Livet skal ikkje vera ein sånn klatrestige!  Den kristne trua er det i alle fall ikkje.  Gud har noko betre for oss enn slitsomt strev. Dei som trur, skal sjå himmelen opna.  At det er Jesus som står for opninga.  Ein gammal salme seier: «Jesus, du er den himmelveg som til Gud Fader oss leier.»

Det som han har gjort med sitt rettferdige liv og sin død for oss, er nok.  Det gjer oss gode nok.  Høgt elska.  Tatt imot av Gud.

Å sjå enkeltmennesket frå den opna himmelen
Og slik er det altså at Jesus ser og møter det enkelte mennesket.  
Han ser Natanael.  Ein grunnleggjande skeptisk type full av spørsmål.  Men Jesus ser forbi det.  Inn til noko viktigare. Ikkje etter klatrestigen og det perfekte, men etter det ekte. «Du er sann, Natanael!  Ekte.  Eg ser deg.  Ikkje bare i det du tenkjer om deg sjølv og andre.  Eg ser deg i djupet.  Eg ser deg med håp. Kom og følg meg.  Du skal sleppa med å streva med kven du sjølv er, du skal gle deg over kven eg.  Ja, du skal sjå himmelen opna.»

Slik er det å verta sett av Jesus og sjå inn i opna himmel!
Me er sett av han som ser oss frå den opna himmelen, med håp. Han ser oss som den me skal bli. Ennå meir oss sjølv når me følgjer han.

Arkiv alle preiker
Meir himmel på jord
2.sundag i openberringstida 2020 - Matteus 3,13-17
Meir himmel på jord
Det er "meir himmel på jord" å ha identiteten og oppdraget sitt i dåpen. Då er ikkje dåp ein gammal dag i livet, men ein retning på å leva! For Jesus - og for den som trur.
LES MEIR Publisert: 13. Januar 2020
Å gå etter lyset
Kristi openberringsdag 2020 - Matteus 2,1-12
Å gå etter lyset
Det starta med desse vismennene som finn eit lys å gå etter. Og gudstenestegruppa delte tankar: Kva må til for at folk i dag legg ut på slike vandringar mot Jesus....
LES MEIR Publisert: 06. Januar 2020
Ein som forventar og forsvarer
Midnattsmesse nyttårsaften 2019 - Lukas 13,6-9
Ein som forventar og forsvarer
Det er ein som kjem denne nyttårskvelden og forventar av oss. Det er godt han kjem, og held fast at mennesket er sett til å bera frukt. Det er endå betre at han først går til han som forsvarer oss.
LES MEIR Publisert: 03. Januar 2020
Kven han er - og kven me er
Juledag 2019 - Johannes 1,1-14
Kven han er - og kven me er
Kven er barnet i krybba? Kven er dermed eg, når eg bøyer meg og kneler, tek inn kyrkjerommet fylt av syn og lukt og smellvakre tonar frå orgel, blåsarar og strupar. Slikt...
LES MEIR Publisert: 27. Desember 2019
Kultur for heile mennesket
Tekstmeditasjon Salme 146 - Kveldsgudstenesteserie haust 2019
Kultur for heile mennesket
Tru med kulturuttrykk. Stemmebånd som vibrerer. Tonar som finn kvarandre. No stig vår song i takk til Gud. Tynnare filter til det ærlege livet, og til himmelen og jorda sin skapar og frelsar.
LES MEIR Publisert: 18. November 2019
OM PRESTEN SI VERD...
Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet.

Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.

- Stein Ødegård

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone